Svetainės žemelapis
English Russian Polish
2017-05-03  Informacija, norintiems prekiauti ir teikti paslaugas 2017 m. birželio 9–11 dienomis Birštono kurorto šventės metu, Kęstučio g. atkarpoje vyksiančioje mugėje

I.    PREKYBOS AR PASLAUGŲ TEIKIMO DATA, VIETA, DALYVIAI, REGISTRACIJOS TVARKA
1. Mugės pradžia – birželio 10 d. 10 val. Informacija skelbiama www.birštonas.lt
2. Vieta – Birštonas, Kęstučio g. atkarpa (nuo sankryžos su Jaunimo g. iki sankryžos su Algirdo g.).  3. Prekybos vietos užimamas plotas – 3 x 2 m. Rekomenduojama prekiauti baltose palapinėse.
3. Dalyviai – juridiniai ir fiziniai asmenys.
4. Vietų skaičius ribotas.
5. Asmenys, norintys įsigyti Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2017 m. gegužės 25 d. imtinai teikia nustatytą prašymo formą kartu su pridedamais dokumentais Birštono savivaldybės administracijai elektroniniu paštu muge@birstonas.lt arba paštu (Birštono savivaldybės administracija, Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, telefonas  8 678 17 873, 8 670 57 236).
6. Apie paskirtą prekybos vietą asmenys, pateikę prašymus ir reikiamus dokumentus, bus informuojami telefonu arba elektroniniu paštu nuo 2017 m. gegužės 29 d. iki 2017 m. birželio 7 d.
7. Asmenys prekiaujantys ar teikiantys paslaugas mugėje įleidžiami į paskirtą prekybos vietą Kęstučio g. atkarpoje nuo birželio 10 d. 6.00 val.
8. Transporto priemonių eismas Kęstučio g. atkarpoje vykstant mugei draudžiamas birželio 10 d. nuo 9 val.iki 17 val.
II. DOKUMENTAI LEIDIMUI GAUTI
9. Juridiniai ir fiziniai asmenys pateikia:
9.1. nustatytos formos prašymą Leidimui gauti. Užpildyta prašymo forma prilyginama sutarčiai;
9.2. įmonės įregistravimo pažymėjimo (juridiniai asmenys), verslo liudijimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos (fiziniai asmenys) kopiją;
9.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (maisto tvarkymo subjektai);
9.4. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava už Leidimo išdavimą.
9.5. atitinkamų institucijų išduoto dokumento kopiją, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimas, tautinio paveldo produkto sertifikatas, kulinarinio paveldo fondo sertifikatas ir kt.);
10. Trūkstant prekybos ar paslaugų teikimo vietų, Leidimas išduodamas atsižvelgiant į tai, kuris prašymas pateiktas anksčiau (pagal registracijos datą).
11. Leidimas neišduodamas:
11.1. asmenims iki 16 metų;
11.2. jeigu iki 2017 m. gegužės 25 d. imtinai nepateikti visi reikalingi dokumentai leidimui išduoti;
11.3. asmenims, turintiems galiojančią administracinę nuobaudą už viešosios tvarkos, finansinės drausmės, komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos, veterinarinių sanitarinių taisyklių, švaros ir tvarkymo taisyklių, atliekų tvarkymo taisyklių ir kitus su vykdoma veikla susijusius pažeidimus.
III.    RINKLIAVOS KAINOS
12. Už Leidimo išdavimą mokama Savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava (Birštono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. TS-43 ir 2016 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. TS-9).
12.1 Rinkliavos lengvatos nustatytos Birštono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. TS-215 (taikomos prekiaujantiems (teikiantiems paslaugas) masinių renginių metu).
12.2. Gavėjas – Birštono savivaldybės administracija
Gavėjo kodas – 188750166
Gavėjo bankas – AB Šiaulių bankas
Sąskaita – LT 667181600000144129, banko kodas – 71816
Įmokos pavadinimas – už leidimą prekiauti viešoje vietoje
12.3. Prekyba maisto produktais ir alkoholiniais gėrimais (su sėdimomis vietomis) – 150 eurų.
12.4. Prekyba maisto produktais ir alkoholiniais gėrimais (be sėdimų vietų) – 80 eurų.
12.5. Prekyba maisto produktais (be sėdimų vietų) – 60 eurų.
12.6. Prekyba suvenyrais, tautodailės dirbiniais ir kt. – 26 eurai.
IV.    NUOLAIDOS
13. Nustatytos vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Birštono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą lengvatos rinkliavos mokėtojams:
13.1. Tautodailininkų sąjungos nariams, asmenims, turintiems Tautinio paveldo sertifikatą, kulinarinio paveldo sertifikatą arba tradicinio amatininko statusą (masinio renginio metu rinkliava mažinama 80 %).
13.2.Ūkininkams, kurie prekiauja savo ūkyje (užauginta) pagaminta produkcija, (masinio renginio metu vietinė rinkliava mažinama 80 %).
13.3. Švietimo įstaigų mokiniai iki 19 m. amžiaus (pagal raštišką įstaigų vadovų patvirtinimą), kurie prekiauja savos gamybos darbais (masinio renginio metu atleidžiami nuo vietinės rinkliavos).
13.4. Neįgaliesiems ir pensininkams (masinio renginio metu vietinė rinkliava mažinama 60 %).
V.    PARDAVĖJUI AR PASLAUGOS TEIKĖJUI DRAUDŽIAMA
14. Parduoti prekes, kurių mažmeninė prekyba viešosiose vietose uždrausta Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;
15. Prekybos ar paslaugos teikimo vietose naudoti pavėsines, palapines ir kt. (išskyrus kai naudojami prekybos ar paslaugų teikimo įrenginiai suderinti su Leidimą išduodančia institucija arba renginio organizatoriumi);
16. Prekiauti prekėmis ar teikti paslaugas, jeigu jos neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose, techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytų saugos reikalavimų;
17. Prekiauti ar teikti paslaugas kitose nei Leidime nurodytose vietose;
18. Prekybos ar paslaugų teikimo vietose ne prekybos metu laikyti ir sandėliuoti prekių atsargas, prekių įpakavimo dėžes;
19. Verstis kita, nei Leidime nurodyta veikla;
20. Leidime nurodytą prekybos ar paslaugos teikimo vietą perleisti kitiems asmenims, išskyrus verslo liudijime įrašytiems asmenims.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Asmenys gali pranešti Savivaldybės administracijai apie Taisyklių pažeidimus. Paslaugų teikėjas, pažeidęs Taisyklių nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
22. Taisyklių laikymąsi kontroliuoja Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys, taip pat policijos pareigūnai.

Birštono savivaldybės informacija
 
Atgal   Spausdinti  
Į pradžią
Sanatorijos, SPA
Aktyvus laisvalaikis
Nakvynė
Maitinimas
Renginiai
Konferencijų organizavimas
V A I K A M S
Naujienų prenumerata

Birštono turizmo
informacijos centras
B. Sruogos g. 4, LT-59209
Birštonas, Lietuva
Tel. +370 319 65 740
El. paštas:
info@visitbirstonas.lt
www.visitbirstonas.lt


Darbo laikas
I-V 9.00-18.00
VI 10.00-18.00
VII 10.00-16.00

© Birštono turizmo informacijos centras. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.