7 Buvette (pijalnia wód)

7
Zapisz w formacie PDF pl_PL

Wyraz „buvette“ pochodzi z języka francuskiego. Jest to budowla nad mineralnym źródłem, skąd pobiera się tryskającą wodę mineralną (Słownik wyrazów obcych).

Jeszcze w XIX w. nad źródłami wody mineralnej w Birsztanach wybudowano ocembrowania i daszki. Odkryte i zbadane w 1879 r. źródło ówczesny właściciel uzdrowiska I. Kwinta nazwał w cześć córki „Wiktoria“, jednak później z inicjatywy pisarza J. Tumasa-Vaižgantasa źródło nazwano „Witold“. Od 1928 r. źródło było uwieńczone posągiem w kształcie wieloryba, z którego paszczy wytryskiwała woda mineralna. Po wybudowaniu Kowieńskiej hydroelektrowni rzeźba, będąca symbolem uzdrowiska, została zatopiona przez wezbrane wody Niemna. W 1960 r. hydrogeolodzy odkryli źródło wody mineralnej o składzie chemicznym podobnym do historycznego źródła, którego smakiem rozkoszowali się prezydent A. Smetona, pisarz J. Tumas-Vaižgantas czy rzeźbiarz J. Zikaras. Dzisiaj woda ta jest doprowadzana tylko do Żółtej pijalni w Parku Witolda.

Ul. B. Sruogos 3, LT-59541 Birsztany, Litwa