11 Kościół Św. Antoniego Padewskiego

11
Zapisz w formacie PDF pl_PL

Murowany kościół w Birsztanach w 1900 roku zaprojektował słynny architekt Wacław Michniewicz. W 1909 r. kościół konsekrowano pod wezwaniem Św. Antoniego Padewskiego. Kościół w Birsztanach jest w stylu neogotyku, ma wysoką wieżę. Wnętrze trzynawowe, sklepione, posadzka z kamiennych płyt, mozaikowa. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej (autorstwa Stanislovasa Gobiata), znajdujący się w lewym bocznym ołtarzu obraz „Św. Józef z Dzieciątkiem“, prawdopodobnie pochodzi z XVIII-wiecznego drewnianego kościoła w Birsztanach. Obecnie w kościele obchodzi się odpusty Św. Antoniego Padewskiego, Matki Bożej Szkaplerznej, Najśw. Marii Panny Matki Miłosierdzia, odbywają się koncerty muzyki sakralnej.

Ul. Birutės 14, LT-59217 Birsztany, Litwa