Atgal

Dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita

Mokymas
Renginio kaina
216.59 - 580.80
Renginio data
2021-08-26 Iki 2021-08-27

apie

Seminaro programa
DĖMESIO! Seminaro programa bus atnaujinama pagal būsimas aktualijas.
 
I diena

Naujos dokumentų rengimo galimybės
Dokumento elementai ir jų išdėstymo pakeitimai.
Metaduomenys dokumente.
Autentiškumo ir vientisumo patvirtinimo  būdai.
Popierinių dokumentų rengimo ypatumai.
Elektroninių dokumentų rengimo ypatumai.
Vaizdo ir garso dokumentų rengimo ypatumai.
Įrašų rengimo ypatumai.
Teisės aktų rengimo reikalavimai.
Kaip tinkamai parengti įsakymą, aprašą, taisykles?
Teisės aktų keitimas, paskelbimas netekusiais galios, išdėstymas nauja redakcija ir kt.  
Dokumentų tvarkymas ir apskaita-  didžioji dalis procesų priklauso nuo pačios įstaigos (įmonės)
Dokumentų registravimas: nebūtinas specialus registras, užtenka naudojamos informacinės sistemos.
Dokumentacijos planavimas: Bylų dokumentacijos planas arba Funkcijų dokumentacijos planas.
Dokumentų tvarkymo liberalizavimas, atsižvelgiant į įstaigos poreikius.
Užbaigtų bylų  apskaitos pokyčiai.
Dokumentų saugojimas
Saugojimo taisyklių pokyčiai.
Dokumentų saugojimo terminai.
Galimybė saugoti popierinius dokumentus elektronine forma  (besiformuojanti praktika, rizikos eliminavimas ir kt.)

 II diena

Naujos personalo procesų valdymo galimybės
DVS naudojimas;
Įrašų valdymas;
Įforminimo dokumentų mažinimas.
Komunikacijos su darbuotojais, buhalterija ir kt. galimybės.
Darbuotojų asmens duomenų apsaugos  ypatumai
Kodėl „pavojinga“ turėti asmens bylą. Kokių duomenų prašome ir kodėl ?
Darbuotojo sutikimas –  dažniausiai netinkamas pagrindas tvarkyti darbuotojų asmens duomenis.
Darbdavio teisėto intereso pagrindimo problema.
Darbo sutarties sąlygų aiškumas – patikimiausia darbo ginčų prevencija
Būtinųjų darbo sutarties sąlygų traktavimas darbo ginčuose (naujausia ginčų praktika).
Darbo užmokesčio nustatymo problemos.
Papildomos darbo sutarties sąlygos ir papildomi susitarimai- įforminimas ir turinys, dažniausios klaidos.
Darbo ir poilsio laiko probleminiai aspektai
Nuotolinio darbo, prastovos ir kitų procesų  įforminimas.
Atostogų administravimo pavojai.
Darbuotojų atleidimas
Šalių susitarimas.
Kaip užtikrinti teisėtumo ir savanoriškumo įrodymus.
Svarbios priežasties  samprata, atleidžiant darbuotoją.  Pasirengimas prisiimti įrodinėjimo naštą darbdaviui.
Svarbesnių  ginčų dėl atleidimo praktika.